Choose language

Tvåsiffrig tillväxt för andra året i rad

Vi kliver stolt in i 2024 med en imponerande omsättningstillväxt. Trots betydande investeringar i både organisation och teknisk infrastruktur, har vi fortsatt visat starka och hållbara resultat.

Som en stark aktör inom faktura-, påminnelse- och inkassohantering, med fokus på att lösa ekonomiska utmaningar för både företag och privatpersoner, har vi kunnat vara en pålitlig och stabil partner för såväl företag som myndigheter i en tid av osäkerhet och förändring.Höjdpunkter från 2023:

  • Tvåsiffrig omsättningstillväxt för andra året i rad.
  • Fortsatt fokus på kundens kunder bidrar till hållbar kreditmarknad.
  • Bibehållen stark marginal trots stora investeringar.

 

_DSC2465-1

Tillväxten bekräftar värdet av det utvecklade produkterbjudandet

Vi fortsätter att visa starka resultat med en omsättningstillväxt på 14% under 2023, vilket markerar andra året i rad med tvåsiffrig tillväxt. Vi är tacksamma för vårt starka förtroende från offentlig sektor samtidigt som vi växer inom nya segment. En nyckelfaktor har varit vårt utvecklade produkterbjudande som resulterat i ett ökat antal kunder som väljer att integrera våra lösningar redan från fakturastadiet.

Företag som nyttjar vårt fakturaservice drar nytta av flera fördelar, inklusive snabbare betalningar och förbättrad likviditet. Vidare frigör vår helhetslösning värdefull tid för kunderna, vilket gör det möjligt för dem att fokusera mer på sin kärnverksamhet och öppna upp för framtida tillväxt.

– Våra kunder vill inte ägna sig åt kravhantering, men måste få betalt för sina tjänster. När fler kunder använder oss redan på fakturastadiet skapar vi en stabil och hållbar affärsmodell som gynnar både oss och våra kunder, säger Magnus Månsson, vd på Visma Amili.

Kundcentrerad utveckling bidrar till sund kreditmarknad

Det gångna året har vi lagt särskild vikt vid att stödja en sund och hållbar kreditmarknad genom att rikta uppmärksamheten mot våra kunders kunder. Satsningen har lett till en genomsnittlig kundnöjdhet på över fyra av fem hos bolagets kundtjänst.

En central del av kundupplevelsen är den tekniska infrastrukturen. Det inkluderar en egenutvecklad plattform som möjliggör 24/7 tillgänglighet, tillgång till flera olika betalningsmetoder och realtidsåterkoppling på över 70 olika språk. Dessutom har vi centraliserat vårt kontaktcenter till huvudkontoret i Helsingborg och investerat i intern kompetensutveckling för att förbättra kundupplevelsen ytterligare. Genom att hantera uteblivna betalningar på ett schysst och effektivt sätt vill vi bidra till en sund och hållbar kreditmarknad.

– Vi är en del av lösningen, inte en förvärrande faktor i ekonomisk utsatthet. Vårt uppdrag är att främja en sund och hållbar kreditmarknad och våra satsningar speglar vårt engagemang för att uppnå det målet, säger Magnus.

Behåller stark marginal trots stora investeringar

Sedan pandemin har vi på Visma Amili genomgått en betydande transformationsresa för att stärka vårt erbjudande och förbättra kundupplevelsen. Genom att lansera den egenutvecklade plattformen Amili och genomföra en omfattande varumärkesförändring tillsammans med de nordiska systerbolagen, har vi gjort en tydlig markering.

Som en del av Visma-koncernen, en ledande leverantör av affärskritisk mjukvara med över 200 bolag i 20 länder, har vi även tillgång till en global kompetensbas och resurser som förstärker vår tekniska utveckling. Det möjliggör för oss att erbjuda både effektivare och säkrare produkter till våra kunder. Utforska Visma-koncernens årsredovisning här!

Vi på Visma Amili vill utmana branschen och ta positionen som framstående leverantör av molnbaserade faktura-, påminnelse- och inkassolösningar. Trots de stora investeringarna under 2023 bibehåller vi en stark marginal på 24%.

Relaterade blogginlägg