Choose language

Därför byter vi bolagsnamn till Visma Amili

I takt med den snabba förändringen i världen och vår bransch har vi beslutat att anpassa oss genom att byta namn till Visma Amili. Detta beslut är en del av vår strategi för att möta de ökande kraven och behoven på marknaden.

Tjej framför dator på ett kontor

Vårt fokus ligger på att utveckla effektiva och moderna molnlösningar som syftar till att stödja företag med förbättrad insikt, kontroll och styrning av likviditet. Genom betydande investeringar inom teknologi och produktutveckling strävar vi just nu efter att leverera moderna tjänster som inte bara möter, utan överträffar förväntningarna hos både företag och deras kunder. Denna satsning är en del av vår övergripande målsättning att vara i framkant av branschutvecklingen och erbjuda en användarupplevelse som är både innovativ och tillfredsställande.

Varför namnet Amili?

Vi behövde ett namn och en profil som speglar vår satsning. Vi gillar Amili eftersom det är enkelt och positivt laddat. Det fungerar bra i både Norge, Sverige och Finland där vi är representerade. Amili är inspirerat av det franska ordet "Ami", vilket betyder vän, kombinerat med "li" som är de första bokstäverna i likviditet. Namnet återspeglar också vår inriktning på att bidra till en sund och hållbar kreditmarknad.

Magnus Månsson, VD för Visma Amili AB, har under lång tid arbetat för att underlätta införandet av Amili.

Omprioriteringen återspeglar också vår inriktning på att bidra till en sund och hållbar kreditmarknad, med målet att göra varje utgående faktura till en inkommande betalning så snabbt och effektivt som möjligt. Vi kommer att leda utvecklingen och göra en skillnad i denna bransch.

 

Från Visma Financial Solutions till Visma Amili

I över 25 år har Visma Financial Solutions hjälpt företag och organisationer i Sverige att få snabb och effektiv betalning för sina varor och tjänster. I januari 2024 kommer namnbytet att göras.

Visma Amili finns till för att hjälpa företag och organisationer att få betalt för de varor och tjänster de levererar så snabbt och effektivt som möjligt. Amili ska bidra till en sund och hållbar kreditmarknad, med målet att göra varje utgående faktura till en inkommande betalning.

Full satsning på Invoice to Cash-processen

Vi investerar tungt i kreditstyrning, fakturadistribution, betalningslösningar, portaler och moderna självbetjäningslösningar. Allt för att dina fakturor ska betalas så snabbt och effektivt som möjligt, samtidigt som dina kundrelationer tas om hand på ett bra sätt.

Samhällsekonomiska faktorer utmanar näringslivet på grund av hög inflation, stigande räntor och ökande betalningsinstabilitet. Fler och fler företag oroar sig för konkurs. De flesta företag behöver stärka både likviditet och konkurrenskraft genom att förnya sin teknologiplattform, automatisera processer och få tillgång till resurser och kompetens. Det är just här Amili kommer att spela en viktig roll i åren som kommer.

Relaterade blogginlägg