Choose language

Bedrägeriförsök, telefonsamtal och inkasso

Att bedragare är påhittiga och hela tiden hittar nya sätt att lura till sig pengar är ingen nyhet, och i takt med teknisk utveckling förfinas metoderna. Det är tyvärr relativt enkelt idag att få det att se ut som ett samtal kommer från ett specifikt nummer eller att mailet skickats från en trovärdig mailadress. Det gör det svårt att se igenom bedrägeriet, framförallt om det dessutom finns en portion skrämsel och hot inblandat.

Människor på ett kontor

För Amili och flertalet andra svenska inkassobolag, banker och finansbolag har dessa metoder nu blivit verklighet och det har kommit till vår kännedom att privatpersoner blivit uppringda av någon som utger sig komma från Amili med syfte att lura till sig pengar. Det gör oss både arga och upprörda och vi vill därför berätta hur vi jobbar kring ett inkassoärende för att du ska kunna genomskåda ett eventuellt bedrägeri. 

Normala rutiner vid inkasso

När ett företag använder Amilis tjänster för att skicka påminnelse och inkasso för en faktura som inte blivit betald får du ett brev, antingen i din digitala brevlåda Kivra eller till din folkbokföringsadress. Får du ett samtal från oss utan att du varit i kontakt med oss eller utan att vi även sökt dig via ett brev, lägg på luren och ring upp igen. I kundtjänsten kommer du då att få bekräftat om det verkligen var vi som ville komma i kontakt med dig. 

Har du blivit uppringd av oss?

Misstänker du att det rör sig om försök till bedrägeri? Ring oss och berätta vad som hänt. Vi kan bekräfta om det är ett bedrägeriförsök eller ej då vi undersöker varje enskilt fall.

Hur genomskådar man ett bedrägeri?

Att blir uppringd av någon som påstår att du har en skuld som du inte känner igen och hotar med kronofogden kan vara skrämmande. Det är ingen metod som svenska inkassobolag använder sig av. Be då att få ringa tillbaka. Leta upp rätt telefonnummer och beskriv ditt ärenden i växeln. På så sätt har du själv kontroll över samtalet. När du får bekräftat att uppgifterna inte stämmer kan du känna dig trygg med att ärendet inte kommer att gå till Kronofogden. 

Det är bra att komma ihåg att vi aldrig ber om kortnummer eller känsliga uppgifter över telefon om inte du först kontaktat oss för att du vill betala. Därför ska du alltid vara vaksam om detta sker.

Tips: Hur undviker man ett bedrägeri?

  • Lägg på och ring upp igen.

  • Lämna aldrig ut kortuppgifter över telefon.

  • Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig via telefon.

  • Läs alltid igenom texten som visas vid signering av BankID. Där står det till vilket konto pengarna ska skickas mm.

Vad gör man om man blivit lurad?

  • Kontakta din bank så fort som möjligt. Banken har bra rutiner för denna typ av bedrägeri. 

  • Kontakta oss om du blivit uppringd av någon som utger sig från att komma från Visma Amili.

  • Polisanmäl alltid även om det kan kännas onödigt.  

Kontakta oss här angående misstänkt bedrägeri

Relaterade blogginlägg