Choose language

Guiden till bättre likviditetshantering

En välmående likviditetshantering är beroende av en genomtänkt kravprocess. Genom att säkerställa en smidig övergång mellan varje steg i invoice-to-cash processen stärker du din likviditetsposition samtidigt som du levererar en förbättrad kundupplevelse.

likviditetshantering - bygga torn med klossar

1. Förbättra likviditet genom goda rutiner

Goda rutiner är nyckeln till förbättrad likviditet. Genom att implementera effektiva processer för fakturering, påminnelse- och inkassohantering ökar du sannolikheten för snabba betalningar. En väldefinierad och strukturerad metodik för hantering av fakturor och krav innebär inte bara en stabilare ekonomi för ditt företag, utan skapar också en positiv upplevelse för dina kunder.

2. Automatisera mera

Med Amili hanteras fakturering, påminnelse och inkasso genom välbeprövade automatiserade processer. Automation frigör tid för interna resurser som kan investeras i kärnverksamheten. För dina kunder innebär automatiserade processer en ökad tillförlitlighet och smidighet, vilket stärker relationen och skapar en mer positiv upplevelse.

3. Sätt kundrelationen i fokus

En god kundrelation kan öka chanserna till snabbare betalning. En kund som känner ett förtroende för dig som leverantör är nämligen mer benägen att följa betalningsvillkor och betala sina fakturor i tid, eller till och med i förväg!

När du har en god relation till dina kunder är sannolikheten större att du har bättre förståelse för dina kunders behov och beteende. Det kan hjälpa dig att bättre förutse och planera framtida intäkter och utgifter, vilket bidrar till en mer stabil och förutsägbar likviditetshantering.

4. Proaktiv planering och datadrivna beslut

En proaktiv strategi för planering och budgetering är avgörande för en sund likviditetshantering. Amili ger dig tillgång till data kring hela fakturaflödet, data som kan hjälpa dig förutspå kassaflödesmönster, identifiera potentiella likviditetsbrister och fatta informerade beslut.

Optimerad likviditetshantering med Amili

Med Amili kan du göra varje utgående faktura till en inkommande betalning. Genom automatiserade processer, med fokus på din kunds behov och betalningsförmåga, hanterar Amili hela invoice-to-cash processen - från fakturering till påminnelser och inkasso.

Amili ger dig tillgång till den unika kombinationen av erfarenhetsbaserad expertis och ledande teknik och hjälper dig optimera hela likviditetscykeln. Det ger dig förbättrad likviditet, snabbare betalningar och en ökad tillfredsställelse för både dig och dina kunder.

 

Ta en rundtur i Amili 

Relaterade blogginlägg