Choose language

Ny lag ska gynna små och medelstora företag

I mars träder den nya lagen om rapporteringsskyldighet i kraft, en förändring som varmt välkomnas av små och medelstora företag i landet. Inte så konstigt eftersom lagen syftar till att sänka betalningstiderna då stora bolag gör inköp från mindre företag. Vi tar en närmare titt på vad lagen innebär i praktiken för dig som företagare.

 

Man och kvinna på ett kontor

Att småföretag ofta är de som anses ha drabbats hårdast av pandemin är ingen nyhet. Redan under pandemins första år gick en konkursvåg genom Sverige, där småföretagare stod för en stor majoritet. Lyckligtvis kom den konkursvågen av sig relativt snabbt och effekterna av pandemin blev, i detta avseende, knappt märkbar.

Nu vill svensk näringspolitik stärka den svenska konkurrenskraften och en ny lag med syfte att hålla nere betalningstider mellan bolag träder i kraft i början av mars. En mycket välkomnad förändring bland små- och medelstora företag.

Den nya lagen om rapporteringsskyldighet

Sveriges småbolag har länge tvingats rätta sig efter de stora jättarnas krav på långa betalningstider. Det har lett till att många mindre bolag under lång tid upplevt en ansträngd likviditet, då de fungerat som bank åt de stora bolagen. Ett problem som missgynnar både företagsamhet och entreprenörskap i Sverige. 

För bara ett par år sedan kom 13 av landets största bolag överens om att sänka sina betalningstider mot småbolag till maximalt 30 dagar. Den tidigare diskussionen om att lagstadga betalningsperiodens längd släpptes, men dåvarande näringslivsminister Mikael Damberg (S) förklarade redan då att en lag om rapporteringsskyldighet kunde komma att bli verklighet.

I höstas var det just det som hände. Regeringen lämnade in ett förslag om att lagstadga en rapporteringsskyldighet. Förslaget innebär att bolag med fler än 250 anställda ska rapportera sina betalningstider till Bolagsverket vid köp av varor från företag med färre än 250 anställda. Riksdagen gav sitt bifall i januari  i år och redan 1 mars 2022 blir kravet om rapporteringsskyldighet lag i svenskt näringsliv.

Det handlar om att faktiskt få betalt

Trots att betalningsperiodens längd inte finns lagstadgad, förväntas den nya lagen om rapporteringsskyldighet bidra till att hålla betalningstiderna nere då storbolag gör inköp från små eller medelstora företag. För att säkerställa att den nya lagen ger den önskade effekten är det viktigt att utfallet också följs upp.

Det handlar trots allt inte bara om vilken betalningstid som står på fakturan. Det krävs också att betalningen görs inom den avsatta tiden. I annat fall hamnar det mindre bolaget återigen i ett läge med risk för ansträngd likviditet, på samma sätt som innan lagen kom till.

Ställ krav, utan att tumma på relationen

Att driva in fordringar från en kund som står för en stor del av bolagets inkomst behöver göras med respekt för relationen. Samtidigt kan indrivning vara ett måste, då den uteblivna betalningen kan vara ett hinder för det mindre bolagets utveckling och tillväxt. I värsta fall kan det till och med handla om bolagets överlevnad.

Med stor förståelse för vikten av att bibehålla en god kundrelation arbetar Amili med flexibel kravhantering. I många fall, och kanske i ännu fler fall när den nya lagen träder i kraft, räcker det med en betalningspåminnelse för att fakturan ska betalas. Med flexibel kravhantering är det du som sätter spelreglerna, det är ju normalt du som känner dina kunder bäst.

 Är du redan inkassokund idag och vill koppla på påminnelsehantering?

Lagen om rapporteringsskyldighet

Företag med fler än 250 anställda ska årligen rapportera in följande data för inköp från bolag med färre än 250 anställda:

  • Den genomsnittliga avtalade betalningstiden.
  • Den genomsnittliga faktiska betalningstiden.
  • Andelen försenade betalningar.

Uppgifterna ska redovisas var för sig i tre olika grupper; 1-9 anställda, 10-49 anställda & 51-249 anställda. De ska ligga synliga och sökbara i ett register. Ett bolag som inte följer lagen om rapporteringsskyldighet riskerar vite.

Relaterade blogginlägg