Choose language

Kundcase

Brightmill

Brightmill fick lägre kreditrisk med Amili eKrav.

Brightmill

Brightmill fick lägre kreditrisk med Amili eKrav.

brigthmill_1
Amili eKravs onboarding är extremt snabb – några få klick sedan var jag igång med mitt första ärende

Henrik Engstam Phalén

VD Brightmill

Brightmill

Brightmill är en av Sveriges ledande rekryteringsbyråer inom interim management. Deras strategi är annorlunda än många andras; tack vare fullt digitaliserade affärsprocesser kan de hantera många uppdrag parallellt. Det syns i siffrorna; 2019 omsatte Brightmill 62 miljoner kronor. Brightmills marginal är nästan dubbelt så hög som konkurrenternas. Endast fyra personer hanterar all rekrytering och administration.

Behov

Pandemin skapade ett plötsligt behov av en inkassotjänst för interimsbyrån Brightmill. 
– Vi har inte haft ett så stort behov av att driva in försenade betalningar på ett strukturerat sätt förut. Men när corona-pandemin slog till blev det tydligt att vi behövde rätt rutiner även för det. Hade vi försökt att hantera hela processen själva hade det tagit på tok för mycket av vår tid, och dessutom skapat frustration säger Henrik Engstam Phalén.

Lösning

Det gick snabbt att ta beslut om Amili eKrav eftersom den inte innebär några kostnader för företaget, och lika snabbt att komma igång.
– Förut hade vi en inkassotjänst, via vår bank. Jag utvärderade flera potentiella, nya leverantörer. Många satte upp väldigt höga trösklar för att komma igång. Det var tvärtemot med Amili. Med Amili eKrav kunde jag skapa mitt första ärende direkt. Sådant gillar jag. Amili eKravs onboarding är dessutom extremt snabb. Du registrerar dig, loggar in, sedan är du igång. Det gäller även för företag som inte är kund till Amili sedan tidigare, vilket vi var. Vi använder totalt tre tjänster från Visma koncernen.

Resultat

Brightmill kommer att fortsätta med Amili eKrav, även om antalet försenade betalningar sjunkit.
– Tack vare Amili eKrav har vi en snabb, strukturerad process som ger oss de bästa möjligheterna att få betalt. Vi skulle aldrig själva kunna skapa den ökade betalningsviljan som kunden upplever när de får en påminnelse eller ett krav från ett inkassobolag. Amili eKrav ger oss betydligt lägre kreditrisker avslutar Henrik.


Läs mer om Brightmill