Choose language

K2A

K2A ser Amili som en samarbetspartner snarare än en leverantör.

K2A

K2A ser Amili som en samarbetspartner snarare än en leverantör.

K2A_1
Vi ser Amili som en samarbetspartner snarare än en leverantör. Kunden står i centrum för vår verksamhet och därför ville vi hitta en partner som också prioriterar relationen till kunderna, vilket vi vet att Amili har erfarenhet av. Vårt samarbete resulterar i en hög personlig servicekvalitet, vilket gör att vi får fler nöjda hyresgäster. Samtidigt frigör det värdefull tid som vi istället kan lägga på att utveckla vår verksamhet.

Maria Kemkes

Hyresadministratör, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A

Fastighetsbolaget K2A kan tillskriva sig titeln som ett av Sveriges mest snabbväxande fastighetsbolag. Sedan starten 2013 har bolaget gjort en imponerande tillväxtresa genom egen utveckling och produktion av bostäder, samt fastighetsförvärv. För två år sedan hade K2A runt 2 000 bostäder i förvaltning, idag har den siffran passerat 5 000.

Behov

Med större fastighetsbestånd och fakturavolymer ökar risken för obetalda fakturor och försenade betalningar, en utmaning som ställer högre krav på bolagets kravhanteringsprocess. K2A, som redan från början valde att outsourca sin inkassohantering, upplevde att dåvarande inkassopartner inte uppfyllde deras behov gällande effektiv kravhantering.

“Vi saknade personlig kontakt och uppföljning med inkassobolaget där ärenden ofta blev stillastående, något som var både tidskrävande och ineffektivt”, säger Maria.

En viktig aspekt var också att K2A ville säkerställa att inkassohantering inte skulle ske på bekostnad av kundrelationer. Maria förklarar, “Vi jobbade med ett mer traditionellt inkassobolag som hade stort fokus på inkasso och indrivning. För K2A är det viktigt att ha en god relation till våra kunder och då behöver vårt inkassoföretag ha god förståelse för hur deras arbetssätt påverkar våra kundrelationer. Vi upplevde att den dåvarande inkassohanteringen riskerade att försämra våra långsiktiga kundrelationer”.

Lösning

För att möta bolagets ökade behov av en mer kundfokuserad krav- och inkassohantering valde K2A att samarbeta med Amili. Det primära skälet till valet av Amili var deras starka fokus på personlig service, både för K2A och deras hyresgäster. Genom detta samarbete kan K2A dra nytta av en certifierad handläggare med specialisering inom bostadsinkasso, som ansvarar för hela processen från påminnelseutskick till full betalning. Det ger både K2A och deras hyresgäster en hög grad av trygghet och förtroende i inkassoprocessen.

Samarbetet innefattar även ökad tillgänglighet för hyresgästen, en viktig förutsättning för att nå önskad balans mellan hög lyckandegrad och upprätthållande av goda kundrelationer. En central del av detta är den personliga servicen som erbjuds K2A:s hyresgäster, med generösa öppettider, snabba svarstider och en mångsidig språkrepertoar. Genom att ha personlig kontakt med hyresgäster kan Amili sätta upp skräddarsydda betalningsplaner eller avbetalningsmöjligheter som passar gäldenärens ekonomiska situation. Det gör dels att sannolikheten att den skuldsatta känner sig mer motiverad att betala sin skuld ökar och kan också göra att de betalar snabbare och därigenom minska risken för tvister och rättsliga processer.

Resultat

Genom att överlåta kravhanteringen till Amili ges K2A nu rätt förutsättningar att växa och samtidigt ha kontroll över förfallna fordringar – utan att tumma på kundrelationen. Samarbetet har varit betydande för K2A:s fortsatta tillväxtresa och inneburit en mer effektiv kravhanteringsprocess för K2A. Det har bland annat resulterat i snabbare betalningsflöden, minskad risk för kundförluster och dessutom möjliggjort att K2A kan frigöra resurser för att fokusera på sin kärnverksamhet.

Den kompetenta och personliga servicen utgör också en viktig del i det framgångsrika samarbetet där K2A beskriver Amili som deras trogna förlängda arm. Maria förklarar; 

“För oss är det otroligt värdefullt att Amili kontinuerligt förser oss med statistik och skräddarsydda rapporter som gör det enkelt för oss att följa upp och tillsammans hitta förbättringsmöjligheter. Det känns tryggt att lämna över inkassoprocessen utan att behöva känna oro för att den ska störa kundrelationer."