Choose language

Vallonbygden

Vallonbygden ser värdet i en påminnelse från Amili.

Vallonbygden

Vallonbygden ser värdet i en påminnelse från Amili.

vallonbyggden_1
Jag tänker att alla inkassobolag jobbar väl ungefär på samma sätt, det är ju lagstyrt, men att ni återvinner mer pengar till bolaget än vad de andra har gjort!

Hans-Erik

VD, Vallonbygden

Vallonbygden

Trots pandemi och oroligare tider generellt, är hyran en prioriterad faktura. Men då och då händer det trots allt att betalningar blir sena eller helt uteblir. De flesta bostadsbolag vet idag värdet av att ha bra rutiner när det händer. Hur viktigt det är att inte vänta för länge och vilka konsekvenser och mänskligt lidande det kan bli. Vallonbygden är inget undantag. Här är det naturligt att arbeta med ett inkassobolag med goda kravrutiner och sedan drygt tre år är det Amili som hjälper till med det.  

– Principen är ju ungefär den samma och alla inkassobolag jobbar väl på ungefär samma sätt eftersom det är lagstyrt. Men det känns ändå som att Amili återvinner mer pengar till bolaget än vad de andra samarbetspartnerna har gjort. Jag vet ju inte exakt vad det beror på, men det som skiljer här som vi inte har gjort med de andra, är att vi sedan årsskiftet börjat skicka påminnelse genom Amili med en påminnelseavgift på 60 kronor. Det hävdar jag blev väldigt lyckat! Jag kan se att vi nu får in hela belopp snabbare och har färre avbetalningsplaner.

 – Det jag också tycker är bra, är att vi har en personlig handläggare. Det funkar jättebra, hon har koll på regelverket och är duktig. Vi får snabba svar på mejlen men också på telefon. Vi är en liten organisation, så att få en paketlösning från Amili och där Amili har mandat, underlättar väldigt mycket för oss. Det är stor skillnad på hur många klagomål vi har idag från de personer som hamnar på inkasso. Det tänker jag är ett tecken på att det fungerar bra! Det i kombination med att ni får tillbaka pengarna. Min erfarenhet är att vi har legat lägre procentuellt innan.

– Inkasso med hjärtat, det är väl så man vill ha det! Jag brukar ringa upp framför allt lite yngre människor en extra gång och berätta, förklara att det inte är värt det. Många yngre förstår inte konsekvenserna av att hamna hos Kronofogden. Just därför är vi snabba med kravhanteringen redan vid första hyran. Då är det enklare att lösa problemet än om man ligger många hyror efter.

– Kort och gott kan man säga att jag som är vd, tack och lov, sysslar väldigt lite med detta och det är ju själva vitsen. Vi köper en tjänst och ger Amili mandatet. Det gör att det inte tar så mycket tid från oss. Vi har också regelbundna möten med vår handläggare där vi förändrar mandatet om någon inte fungerar. Så att det blir enklare att jobba både för handläggaren och oss.