Choose language

Processen – Hur går det till?

Med hjälp av automatiserade processer och flexibla helhetslösningar gör Amili varje utgående faktura till en inkommande betalning.

Processen – Hur går det till?

Med hjälp av automatiserade processer och flexibla helhetslösningar gör Amili varje utkommande faktura till en inkommande betalning.

Processen

Processen kan variera beroende din bransch och din kund. Nedan är ett exempel på hur den kan se ut. Kontakta oss för ett förslag på hur vi kan anpassa efter dina behov.

5532825_mail_chat_message_email_text_envelope_messages

Faktura

Med start fakturaservice skickas en faktura direkt från Amili. Ni står för underlaget men Amili sköter hela hanteringen.

 

5532853_mail_chat_message_email_text_open_envelope

Påminnelse till er kund

Om fakturan inte blir betald skickas en påminnelse automatiskt ut. En påminnelseavgift på 60 kronor, som mottagaren ska betala, tillkommer. 

5524449_postage_email_envelope_mail_message_open

Inkassokrav till er kund

Om påminnelsen inte betalas skickas ett inkassokrav. Mottagaren debiteras 180 kronor i inkassoavgift. Det finns möjlighet att vara med och utforma rutiner för hur kravhanteringen ska gå till.

5570850_find_dollar_finance_money_magnifier_search

Beslut om vidare hantering

Om fakturan fortfarande är obetald gör Amili en kontroll av kundens betalningsförmåga. Beslut om ärendet ska överlämnas till Kronofogden tas enligt er värderingsstyrda process.

Ansökan

Betalningsföreläggande till Kronofogden

Om er värderingsstyrda process säger så och vi anser att kunden har möjlighet att betala skickas en ansökan om betalningsföreläggande.

pengar

Utmätning av Kronofogden

Om er kund fortfarande inte betalar gör Kronofogden en utmätning. Det kan ske på olika sätt och leds av Kronofogden. 

5524490_notification_alarm_time_reminder_clock

Efterbevakning

Om Amili tog beslut att inte gå vidare till Kronofogden pga bristande tillgångar eller er kravpolicy, sker en kontroll var tredje månad och ett nytt brev skickas. När gäldenären bedöms ha tillgångar skickas ärendet till Kronofogden.

Fakturan betald

Fakturan betald

När fakturan är fullbetald avslutas ärendet automatiskt och fakturabeloppet tillfaller uppdragsgivaren. Påminnelseavgift och inkassoavgift tillfaller Amili.

5524415_stationery_write_ui_interface_office_pencil_edit

Utslag från Kronofogden

Kronofogden tar beslut. Kravet att betala är nu fastställt vilket går att jämföra med en dom att betala.