Choose language

Optimera inkassoprocessen

En hållbar likviditet är avgörande för ett företags långsiktiga överlevnad och tillväxt. Effektiv hantering av obetalda fakturor är en nyckelfaktor för att säkerställa en sund likviditet.

Med Amilis Inkassoservice kan du optimera din likviditetshantering och minimera risken för förluster till följd av obetalda fakturor. I den här artikeln går vi igenom hur Amilis Inkassoservice kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra likviditeten genom att skapa förutsättningar för snabba betalningar!

Optimera inkassoprocessen

Dra fördel av ledande teknik och tre decennier erfarenhet

Amili är en vidareutveckling av Vismas välbeprövade faktura-, påminnelse- och inkassoservice. Över tre decenniers erfarenhet kombineras med ledande teknik och skapar en marknadsledande nykomling som möjliggör effektiv hantering av obetalda fakturor. 

Automatiserade processer säkerställer att obetalda fakturor hanteras i tid och enligt välbeprövade rutiner. Det ökar sannolikheten för att varje utgående faktura blir en inkommande betalning och skapar förutsättningar för en sund och hållbar likviditet.

Datadrivna beslut för minimera kreditrisker

Amilis Inkassoservice ger dig tillgång till unik data kring dina kunders betalningsmönster. Genom analys kan du identifiera risker i ett tidigt skede i fakturaflödet och nyttja insikterna till att vidta åtgärder för att minimera företagets kreditförluster.

Med hjälp av Amilis Inkassoservice kan du skapa dig en tydlig översikt över var i flödet fakturor befinner sig. Du har kontroll, samtidigt som systemet proaktivt arbetar åt dig för att skapa betalningsvilja hos dina kunder.

Amili som resurs i ekonomiavdelningen

Med Amilis Inkassoservice får ekonomiavdelningen en extra resurs. Med expertkompetens skapar plattformen förutsättningar för dig och dina kollegor att investera tid i strategiska initiativ, samtidigt som ni bibehåller kontrollen över företagets likviditet. Läs mer om hur Amilis Inkassoservice här!

Relaterade blogginlägg