Choose language

Att utveckla ett gränssnitt med användaren i fokus

NPS-modellen består av flera olika typer av undersökningar. I den här artikeln fokuserar vi på pNPS, som står för Product Net Promoter Score. Precis som namnet antyder, mäter vi med pNPS hur väl en produkt, ett system eller ett gränssnitt uppfyller användarens behov och förväntningar. När vi mäter pNPS använder vi oss precis som vid rNPS av NPS-modellen, som bygger på en undersökning bestående av en enskild fråga vilken den tillfrågade besvarar genom att gradera från 1-10. 

Tjej och kille som sitter framför dator

pNPS - en vägledare för produktutveckling

NPS-modellen består av flera olika typer av undersökningar. I den här artikeln fokuserar vi på pNPS, som står för Product Net Promoter Score. Precis som namnet antyder, mäter vi med pNPS hur väl en produkt, ett system eller ett gränssnitt uppfyller användarens behov och förväntningar.

När vi mäter pNPS använder vi oss precis som vid rNPS av NPS-modellen, som bygger på en undersökning bestående av en enskild fråga vilken den tillfrågade besvarar genom att gradera från 1-10. 

Så mäter vi pNPS

Medan vi mäter rNPS genom mailutskick till ett slumpmässigt urval av kunder, mäter vi pNPS med hjälp av en undersökning direkt i det gränssnitt vi levererar.

När en ny användare hunnit bekanta sig med vårt gränssnitt, dyker frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt gränssnitt till andra” upp och användaren har möjlighet att gradera troligheten på en skala från 1-10. Här finns också möjlighet för användaren att lägga till en kommentar.

En utmaning med pNPS, är att användaren lätt väger in hela den tjänst de konsumerar och inte bara det gränssnitt de arbetar i. Får du ibland upp en liknande fråga när du är inne i olika system? Försök då att endast tänka på det gränssnitt du befinner dig i, och inte tjänsten i övrigt när du lämnar ditt betyg. Att som användare navigera i var gränserna går kan vara svårt, men håller du dig till att fundera över de funktioner du möter i gränssnittet så är du på god väg!

Så nyttjar vi pNPS i vår produktutveckling

Med hjälp av pNPS, kan vi säkerställa att vi lägger fokus på de delar av vårt gränssnitt där våra användare ser behov för förbättring. Vi sätter vår kund, vår användare, i fokus i allt vi gör. Likaså i vår produktutveckling. 

Genom att mäta pNPS tar vi löpande ett mått på användarnöjdheten. Det i kombination med kommentarer vi får in vägleder oss och hjälper oss prioritera så att vi kan fortsätta utveckla ett gränssnitt med användaren i fokus.

Relaterade blogginlägg