Choose language

Snabbare betalt när den betalningsskyldige ges rätt förutsättningar

Hur ökar du lyckandegraden på förfallna fakturor, utan att bidra till överskuldsättning? Genom att ge dina kunder de bästa förutsättningarna för att göra sig fri från skuld.

Tjej framför datorHur ökar du lyckandegraden på förfallna fakturor, utan att bidra till överskuldsättning? Genom att ge dina kunder de bästa förutsättningarna för att göra sig fri från skuld. Vi är stolta leverantörer av ramavtalet för påminnelse- och inkassotjänster via Adda, ett avtal som effektivt och proaktivt hjälper kommuner och regioner att få betalt.

Adda är ett verksamhetsstöd för offentlig sektor och erbjuder bland annat färdigupphandlade avtal som ska underlätta vardagen för Sveriges kommuner, regioner och kommunägda bolag. Ett av dessa avtal är ramavtalet för påminnelse- och inkassotjänster med Visma Amili som leverantör.

Ett ramavtal som gör det lätt att göra rätt

Ramavtalet innefattar ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering som på ett effektivt sätt hjälper regioner, kommuner och kommunala bolag att få in uteblivna betalningar. Hur då? Genom att fokusera på att ge den betalningsskyldige rätt förutsättningar för att bli skuldfri så tidigt som möjligt i kravflödet.

“Ramavtalet avser ett heltäckande utbud av tjänster inom inkasso- och påminnelsehantering. Syftet med ramavtalet är att uppnå hög lyckandegrad samtidigt som gäldenärerna ges rätt förutsättningar för att bli skuldfria i ett tidigt skede av indrivningen.” skriver Adda på sin hemsida.

Visma Amili erbjuder via Adda ramavtal för både kommuner och regioner, men också för offentliga fastighets- och bostadsbolag samt energi och VA. Det betyder att det finns ett ramavtal som täcker alla kommunala och offentliga fordringslag.

Som leverantör av Addas ramavtal, och med över hälften av Sveriges 290 kommuner och majoriteten av alla regioner i kundbasen, är Visma Amili branschledande inom offentlig sektor. Vi är väl införstådda i kommuner och regioners vilja att ge sina invånare bästa möjliga upplevelse när de kommer i kontakt med offentlig verksamhet. Därför sätter vi tillsammans med våra kunder upp rutiner och processer som är anpassade efter just den kommunen eller regionens policys. Ramavtalet ger er alltså välbeprövade påminnelse- och inkassohanteringsrutiner skräddarsydda efter just er verksamhet.

Tillgänglighet för den betalningsskyldige – viktigt för att göra sig fri från skuld

Under hösten 2020 genomförde Kronofogden en undersökning som visade att nio av tio anser att skulder medför sämre livskvalitet. Samma undersökning visar att tre av fyra skäms för att prata om sin privatekonomi med andra. Att inte hitta svar på sina frågor och samtidigt inte vilja bolla sin situation med någon i sin omgivning, kan inte annat än att få den skuldsatta att må ännu sämre och göra det än svårare att ta sig ur sin situation.

Att vara tillgänglig och agera bollplank för att hitta en både kort- och långsiktig lösning för att hjälpa den skuldsatta ur sin situation, ser vi som en av de viktigaste uppgifterna för oss som inkassobolag. Ramavtalet ställer krav på oss som leverantör, både när det kommer till tillgängliga öppettider och korta kötider. Det är något vi alltid strävar mot. Vi är därför glada att stå bakom ett ramavtal med krav på en kundtjänst som håller öppet 12 timmar om dygnet, från 07.00 till 19.00, samt kötider på under 2 minuter vid telefonkontakt och under 1 timme vid kontakt via mail eller vår gäldenärsplattform. Dessutom besitter vår kundtjänst ett brett språkutbud, för en språkbarriär ska inte stoppa våra kunders kunder från att hitta en lösning.

Genom att finnas tillgängliga för de som befinner sig i en ekonomisk utsatt situation, hjälper vi kommuner och regioner i Sverige att få snabbare betalt. Samtidigt jobbar vi aktivt för att inte bidra till ytterligare överskuldsättning.

Öka chansen till betalning med påminnelse

En kommun eller region som avropar ramavtalet, väljer om de vill lämna över ärenden med start på påminnelse eller inkasso.

Att inleda med en betalningspåminnelse har flera fördelar. Först och främst är det en arbetsbesparande och kostnadseffektiv åtgärd för uppdragsgivaren. Direkta kostnader för print och porto försvinner, eftersom vi som leverantör står för dem. Dessutom försvinner arbetet med att betalningsbevaka, eftersom vi tar över även den biten. 

Att lämna över ett ärende med start på påminnelse, möjliggör också för oss att få kontakt med den skuldsatta tidigt i flödet. På så sätt kan vi kliva in som bollplank för att hitta lösningar på skuldsituationen i ett tidigare skede. Dessutom undviker vi i många fall att skicka inkassokrav, då skulden ofta betalas redan på påminnelsestadiet.

Vi kan då hålla skulden nere genom att undvika ytterligare kostnader som inkassoavgift och de avgifter som tillkommer när ett ärende går över till Kronofogden. Det ökar möjligheten för den betalningsskyldige att göra sig fri från skuld, samtidigt som det ökar chansen för uppdragsgivaren att få betalt.

Vill du höra mer om ramavtalet direkt från en av våra kunder?

Att avropa ramavtalet är enkelt. Den upphandlings-/inloggningsansvarige loggar in på Addas webbplats och gör smidigt en avropsanmälan. Vi tar därefter kontakt med er för att ta samarbetet vidare.

Många bolag, kommuner och regioner har redan valt att avropa ramavtalet. Det betyder att vi har anpassat processer och rutiner efter de allra flesta önskemål och policys som förekommer inom kommunal- och offentlig verksamhet. Vill du komma i kontakt med ett bolag, en kommun eller en region med liknande utmaningar som er, för att höra hur de upplever vårt samarbete? Ta kontakt med oss så hittar vi er match!

Relaterade blogginlägg