Choose language

Inkasso med Amili

Förenkla ditt arbete genom automatiserade processer och få full kontroll och ett tydligt flöde. Amili gör varje utgående faktura till en inkommande betalning. Amili tar hand om allt från fakturering till påminnelse och inkasso.

Har du fått ett inkassokrav?

Vill du betala? Eller har du frågor om ditt brev? Logga in på Mitt Ärende eller Min Betalning. Titta på ditt brev så hittar du vart du ska logga in. 


Har du fler frågor om Inkasso?

Fick du inte svar på din fråga? Läs och lär dig allt du behöver veta om inkasso.

Inkasso är en process där en tredje part, en inkassobyrå, agerar på uppdrag av en fordringsägare för att driva in obetalda skulder från en gäldenär. Inkassobyrån försöker i första hand nå en frivillig lösning, men om det inte lyckas kan de vidta rättsliga åtgärder för att inkassera skulden.

En skuld skickas vanligtvis till inkasso när den inte har betalats inom den angivna betalningstiden eller när gäldenären inte har svarat på tidigare påminnelser och kravbrev från fordringsägaren. Innan inkassoprocessen inleds, skickas normalt flera påminnelser för att ge gäldenären en chans att betala.

Som gäldenär har du rättigheter och skyldigheter i en inkassosituation. Du har rätt att få tydlig information om skulden, inklusive beloppet, fordringsägaren och inkassobyrån. Du har också rätt att invända mot skulden om du anser att den är felaktig. Om du har invändningar bör du kontakta inkassobyrån för att diskutera ärendet.

I allmänhet får inkassobyrån kräva en viss summa som ersättning för sina inkassotjänster. Denna summa regleras vanligtvis av lagstiftning eller avtal. Inkassobyrån kan inte godtyckligt lägga till extra kostnader utan giltig grund. Om du misstänker att inkassobyrån begär för höga avgifter bör du begära en specificering av kostnaderna.

Om du inte kan betala skulden i sin helhet, är det viktigt att du ändå tar kontakt med inkassobyrån. De kan ofta erbjuda olika betalningsalternativ eller avbetalningsplaner som passar din ekonomiska situation. Om du inte har möjlighet att betala kan inkassobyrån vidta rättsliga åtgärder, såsom att ansöka om betalningsföreläggande eller indrivning genom kronofogden.